Граждански инициативи от 10 страни в ЦИЕ са подкрепени в рамките на конкурса Активизъм на местно ниво за климатична справедливост

28.03.2021

19 граждански инициативи от България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения получиха подкрепа в рамките на конкурса Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в Централна и Източна Европа на Фондация „Институт Отворено общество – София“.

Общо 109 проектни предложения бяха подадени в рамките на конкурса, който бе проведен през 2020 г. Международна комисия оцени и препоръча да бъдат подкрепени 19 проекта в региона на ЦИЕ. Проектите, които са с продължителност до 12 месеца, ще бъдат изпълнени в периода 2021-2022 година.

Конкурсът беше обявен от Фондация „Институт Отворено общество – София“, с подкрепата на Open Society Foundations (OSFs)  и в сътрудничество с Open Society European Network (OSEN) за подкрепа на проекти на граждански организации, които се стремят да подпомогнат включването на все още изключени групи и общности в страните от ЦИЕ в инициативи по темата „климатична справедливост“. Темата „климатична справедливост“ свързва човешките права, социалната справедливост и общите принципи на равенство с трансформацията на нашите икономики за постигане на устойчивост на околната среда.

За повече информация  вижте тук.