Международна конференция „Неформални жилища и бездомност“

12.08.2021

Институт Отворено общество – София ще бъде домакин на международна конференция на тема „Неформални жилища и бездомност“, която ще се проведе в края на м. ноември 2021 г.

Форумът ще се състои онлайн и в него се очаква да вземат участие университетски преподаватели, студенти, изследователи и правозащитници от държави-членки на ЕС и Великобритания.

Очаква се по време на конференцията да бъдат обсъдени подготвените от екипа на Институт Отворено общество – София академични учебни помагала по темата, които са част от продуктите по проекта „PusH – Несигурно жилище в Европа“.

Проектът, финансиран по Програма Еразъм +, е партньорска инициатива, в рамките на която Институт Отворено общество – София си партнира с университетите: Леуфана в Люнебург (Германия), Дърам (Великобритания), Утрехт (Нидерландия), Венеция (Италия), Дунавско-Кремския университет (Австрия), както и с Центъра за икономически и регионални изследвания на Унгарската академия на науките (CERS HAS) в Будапеща (Унгария).

Представителите на академичната общност и граждански организации от България могат да заявят интерес за участие на ел. поща: i.jordanov@osi.bg в срок до края на м. септември.

Повече информация за проекта можете да видите в приложеното видео: https://youtu.be/JkF_lL1zIvA .