Бездомността и жилищната несигурност са неотложни политически приоритети

26.11.2021

Бездомността и жилищната несигурност са неотложни политически приоритети. Това послание обедини участниците в Международната конференция „Неформални жилища и бездомност“, организирана от Институт Отворено общество – София. Форумът, който се проведе онлайн, събра 50 представители на академичната общност, правозащитници, изследователи, експерти от неправителствени и международни организации от 11 европейски държави. Участниците подчертаха необходимостта да се насърчи по-задълбоченото разбиране на бездомността и жилищната несигурност, да се повиши обществената чувствителност към тези нарастващи предизвикателства, както и да се подобри ефективността на публичните политики за подобряване на жилищните условия.

Отправна точка в двудневните дискусии бяха представените от изследователския екип на Институт Отворено общество – София проекти на академични учебни помагала по темите за неформалните жилища и бездомността. Участниците дискутираха прилагането базирани на знанието политики и използването на съвременни изследователски методики за проучване на бездомността и неформалните жилища като лонгитюдни изследвания, мултидисциплинарни подходи, включване на хора от уязвимите групи в изследването на проблема и търсенето на подходящи решения.

Конференцията е част от проекта „PusH – Несигурно жилище в Европа“, финансиран по Програма „Еразъм+“ и е съвместна инициатива на Институт Отворено общество – София с университетите: Леуфана в Люнебург (Германия), Дърам (Великобритания), Утрехт (Нидерландия), Венеция (Италия), Дунавско-Кремския университет (Австрия), както и с Центъра за икономически и регионални изследвания на Унгарската академия на науките (CERS HAS) в Будапеща (Унгария).