Студенти от 7 европейски държави обсъждат правото на достойно жилище

31.07.2022

Темата за неформалните жилища и политиките за подобряване на жилищните условия на уязвими групи събра 50 студенти и преподаватели от 7 европейски университета на лятно училище, чийто домакин беше Институт Отворено общество – София.

В последната седмица на юли участниците във форума проучиха опита и визията за подобряване на жилищните политики на български и международни публични институции и неправителствени организации, сред които Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Община Кюстендил, Център „Амалипе“, Сдружение „ЛАРГО“, Фондация „Здраве и социално развитие“, Тръст за социална алтернатива, Сдружение „Равни възможности“ и Хабитат.

Участниците проведоха срещи и полеви изследвания сред жители на кварталите „Факултета“ в столицата и „Изток“ в Кюстендил, където се запознаха с културата на местните общности и проучиха начина на живот и потребностите и очакванията за сигурно жилище сред семейства от най-маргинализираните социални групи. В рамките на форума представителите на академичната общност обсъдиха предизвикателствата пред осигуряване правото на достойно жилище, включително посредством законодателни и политически решения за узаконяване на жилища, удостоверения за търпимост, превенция на евикциите от единствено жилище и урегулиране и благоустрояване на районите с неформални постройки.

Сред насоките за решения, около които се обединиха участниците, са необходимостта от картографиране на районите с влошени жилищни условия, разработване и финансиране изпълнението на подробни устройствени планове с активното участие на местните общности, гарантиране на достъп за всеки гражданин до базисни комунални услуги, публичен транспорт, социална и пътна инфраструктура, създаване на предпоставки за включване в пазара на жилища на огромния неизползван жилищен фонд, както и изграждане и поддържане на социални жилища и гарантиране на възможностите за получаване на лични документи за всеки гражданин, независимо от наличието на адресна регистрация.

Лятното училище е инициатива в рамките на проекта „PusH – Несигурно жилище в Европа“, финансиран по Програма „Еразъм +“, в рамките на който Институт Отворено общество – София си партнира университетите Дърам (Великобритания), Утрехт (Нидерландия), Венеция (Италия), Леуфана (Германия), Дунавско-Кремския университет (Австрия) и Центъра за икономически и регионални изследвания на Унгарската академия на науките (Унгария).