вторник, 16 април, 2024

Анализи и доклади

Рейтинг на ВУ в България за 2015 г. (том 2)

За поредна година актуализираме и публикуваме рейтинга на висшите учи­лища в България с надеждата да помог­нем на кандидат-студентите и техните родители да се ориентират...

Обществено мнение и социални нагласи 2015 г.

Доклад от национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 21 март и 9 април 2015 г. Основни резултати от изследването: В сравнение с...

Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи през 2015 г.

Мнозинството български граждани са убедени, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните...

Обществени нагласи към членството в Еврозоната, ЕС и Шенген

По-голямата част от българските граждани (64,4%) продължават да оценяват позитивно члеството на страната в Европейския съюз (ЕС) според ново национално представително изследване на общественото...

Индекс на настигането 2014: България продължава да изостава

Осем години след влизането си в ЕС, България продължава да изостава в процеса на сближаване с по-развитите страни в Европа, се казва в изследване...

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 г.

Речта на омразата е широко разпространено явление у нас. През изминалата година близо половината от българските граждани са чували изказвания, които изразяват неодобрение, омраза...

Новини

Факти и данни