Индексът на медийната грамотност беше представен в ОССЕ

09.12.2022

Индексът за медийна грамотност на ИОО-София беше представен от Марин Лесенски на Кръгла маса за медийна грамотност и медийна свобода, организирана от Офиса на представителя на ОССЕ по свободата на медиите, която се проведе на 6 декември 2022 г. във Виена. Целта на кръглата маса беше да се проучи връзката между свободата на медиите и медийната грамотност, като се използва междусекторен подход, основан на правата на човека. Събитието предложи платформа на заинтересованите страни за международен обмен и учене на политики в областта на медийната, дигиталната и информационна грамотност. По-конкретно, кръглата маса се опита да създаде взаимодействие между ключови международни участници в медийната грамотност, да идентифицира съществуващите пропуски и да демонстрира успешни примери за проверка на фактите и други подходящи платформи и методи, както и инициативи за създаване на политики.

Дискусиите бяха съсредоточени върху това как да се разработи смислен отговор на „информационните нарушения“, които ще продължат да съществуват за дълго време и да помогнат на обществата за развиване на критично осмисляне и използване на информация, както и да участват в демократични дебати. Участниците в събитието обсъдиха ролята на обществените медии за повишаване на медийната грамотност чрез предоставяне на качествено съдържание на различни сегменти в обществото, включително маргинализирани гласове. Кръглата маса, открита от Тереза Рибейро, Представител на ОССЕ за свободата на медиите, събра взимащи решения, експерти и активисти от Европа и Централна Азия от 57-те държави-членки на ОССЕ.

Тук може да намерите запис от събитието, участниците и презентациите