четвъртък, 30 май, 2024

Ключови думи: отворени данни

Обществени нагласи към равенството между мъжете и жените и насилието над жени

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над...

Младежите се чувстват по-застрашени от полицейско насилие

Най-голям дял от гражданите не се страхуват от полицейски произвол: 67% не смятат, че през следващите 12 месеца има вероятност те лично да станат...

Младежите се чувстват по-застрашени от незаконно подслушване

Всеки трети младеж в страната смята, че има вероятност да бъде подслушван от полицията : 38% от хората на възраст между 18 и 29...

Хората без образование са най-слабо представени в парламента

Мнозинството от гражданите се чувстват слабо представени в органите на държавна власт: едва един от пет пълнолетни анкетирани е съгласен с твърдението, че в...

60% от българите не се чувстват представени в Народното събрание

Мнозинството от хората не споделят усещането, че техните интереси са добре представени от депутатите. Проблемът засяга живеещите в градовете в по-голяма степен, отколкото жителите...

За кого е проблем корупцията

Корупцията бива възприемана като най-важният проблем, пред който е изправена страната от 25% (всеки четвърти) от хората с висше или полувисше образование. За по-образованите...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади