четвъртък, 5 август, 2021

Ключови думи: отворени данни

60% от българите не се чувстват представени в Народното събрание

Мнозинството от хората не споделят усещането, че техните интереси са добре представени от депутатите. Проблемът засяга живеещите в градовете в по-голяма степен, отколкото жителите...

За кого е проблем корупцията

Корупцията бива възприемана като най-важният проблем, пред който е изправена страната от 25% (всеки четвърти) от хората с висше или полувисше образование. За по-образованите...

Най-важните проблеми пред страната според общественото мнение

За българите корупцията е вторият най-важен проблем след бедността, но гражданите от турски и ромски произход се тревожат най-много за безработицата. Различните етнически групи...

Жертвите на престъпления в София са най-много

Случаите на грабежи, обири и отделни жестоки престъпления, извършени по селата у нас са неизменна част от популистката политическа реторика и често се използват...

Индекс на настигането 2011–2018 г. в 24 секунди

Клъстърният анализ групира държавите със сходни характеристики според Индекса на настигането: от тези с най-силно представяне (в първи клъстър) до страните с най-слаби резултати...

Евростат променя начина, по който мислим за обществото

„Участието ни в системата на Евростат променя начина, по който мислим за обществото и икономиката не само и не толкова през числата, а през...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади