петък, 19 април, 2024

Ключови думи: отворени данни

Най-важните проблеми пред страната според общественото мнение

За българите корупцията е вторият най-важен проблем след бедността, но гражданите от турски и ромски произход се тревожат най-много за безработицата. Различните етнически групи...

Жертвите на престъпления в София са най-много

Случаите на грабежи, обири и отделни жестоки престъпления, извършени по селата у нас са неизменна част от популистката политическа реторика и често се използват...

Индекс на настигането 2011–2018 г. в 24 секунди

Клъстърният анализ групира държавите със сходни характеристики според Индекса на настигането: от тези с най-силно представяне (в първи клъстър) до страните с най-слаби резултати...

Евростат променя начина, по който мислим за обществото

„Участието ни в системата на Евростат променя начина, по който мислим за обществото и икономиката не само и не толкова през числата, а през...

Мнозинството подкрепя влизането на България в Шенген

Половината от запитаните пълнолетни граждани на България (50%) заявяват, че подкрепят членството на страната в Шенгенското пространство, а 18% са против, показват данните от...

Всеки трети у нас изобщо не чете книги

Всеки трети от пълнолетните у нас заявява, че изобщо не отделя време за четене на книги, всеки пети чете няколко пъти годишно, а всеки...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади