„Индекс на настигането“ е представен сред значимите изследвания в Think Tank Review

21.09.2018

Докладът „Индекс на настигането 2017: Иска се повече“ на ИОО-София е представен в най-новия брой на Think Tank Review, което се публикува от Генералния секретариат на Съвета на ЕС. Изданието Think Tank Review представя най-значимите резултати на изследователски центрове от Европа и света на европейска тематика и се изготвя от Библиотеката и изследователския състав към Съвета. Информацията за „Индекс на настигането“ е включена в „Секция 1: Политики и институции към ЕС“. Изданието Think Tank Review може да се намери в интернет тук.

Докладът на ИОО-София „Индекс на настигането 2017: Иска се повече“.

„Индекс на настигането“ е водещият проект на програма „Европейски политики“ на ИОО-София. Той има за цел да отговори на въпроса до каква степен страните-членки от Централна и Източна Европа (ЕС10) са настигнали “старите” страни членки? Индексът регистрира нивата на сближаване или отдалечаване по отношение на четири категории: „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“, „Управление“. Индексът включва и страните кандидатки и потенциални кандидатки, така че общият брой на страните достига 35.

Специалната онлайн платформа www.thecatchupindex.eu дава възможност на потребителите могат да видят класациите по страни и индикатори и да съставят свой „собствен индекс“, като използват наличните данни.